Ανακαίνιση δαπέδου – πλακιδίων σε κατοικία

Ανακαίνιση δαπέδου - πλακιδίων σε κατοικία

Μία νέα εργασία μας στην αλλαγή και τοποθέτηση νέων πλακιδίων σε οικία.

Στις φωτογραφίες βλέπουμε τις αρχικές εργασίες στην αποψίλωση των πλακιδίων:

Ανακαίνιση δαπέδου - πλακιδίων σε κατοικία | Σιαραμπής Ανακαίνιση δαπέδου - πλακιδίων σε κατοικία | Σιαραμπής Ανακαίνιση δαπέδου - πλακιδίων σε κατοικία | Σιαραμπής Ανακαίνιση δαπέδου - πλακιδίων σε κατοικία | Σιαραμπής

Leave a Comment

Your email address will not be published.