Επισκευή πισίνας

Η καλή λειτουργία μιας πισίνας εξαρτάτε από την σωστή κατασκευή της αλλά και την σωστή συντήρηση και επισκευή.

Η εταιρείας New Home Constructions παρέχει την πλήρη και εγγυημένη επισκευή και συντήρηση πισίνας, στα σημεία:

  • έλεγχος και επισκευή όλων των αγωγών εισόδου και εξόδου νερού της πισίνας
  • έλεγχος και επισκευή όλων των υδραυλικών εγκαταστάσεων της πισίνας
  • έλεγχος και επισκευή της στεγάνωσης της πισίνας
  • έλεγχος, επισκευή – τοποθέτηση των πλακιδίων της πισίνας (ψηφίδες, πλακάκια πισίνας)
  • έλεγχος, επισκευή – τοποθέτηση όλων των εξωτερικών πλακιδίων στον γύρω χώρο της πισίνας

Εκτοξευτήρας, αναρρόφηση νερού πισίνας

Στα σημεία που γίνεται η διοχέτευση νερού μέσα στην πισίνα αλλά και η αναρρόφηση του νερού από την πισίνα δημιουργούνται φυσιολογικές βλάβες.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει σωστή επισκευή και στεγανοποίηση με ειδικά υλικά αλλά και με ειδικό τεχνικό.

Υδραυλικές εγκαταστάσεις πισίνας

Η πισίνα διαθέτει ένα υδραυλικό σύστημα για την εισαγωγή και εξαγωγή του νερού στην πισίνα.
Τις περισσότερες φορές λόγω φυσιολογικής φθοράς και κακής συντήρησης οι υδραυλικές εγκαταστάσεις της πισίνας δεν λειτουργούν σωστά, παρουσιάζουν διαρροές και είναι σκουριασμένες.
Στο σημείο αυτό χρειάζεται μια σωστή διάγνωση και σωστή μελέτη – επισκευή, πιθανώς βα χρειαστούν να αντικατασταθούν κάποια σημεία αλλά και να ανασχεδιαστεί ολόκληρο το σύστημα για καλύτερη λειτουργία και απόδοση.

Ρωγμές στο κέλυφος της πισίνας.

Κατά την κατασκευή στο εσωτερικό της πισίνα θα πρέπει να έχει στιβαρή δομή απαλλαγμένη από αρμούς για να αποφύγουμε τις μετακινήσεις και το ράγισμα στο κέλυφος της πισίνας και σαν αποτέλεσμα να έχουμε απώλεια νερού αλλά και επακόλουθες ζημιές.
Κατά την διάρκεια του χρόνου οι εσωτερικές ρωγμές του κελύφους της πισίνας μεταφέρθηκαν στα πλακάκια και στις ψηφίδες.
Με αποτέλεσμα να υπάρχει διαρροή νερού, να καταστραφούν τα πλακάκια, το κέλυφος της πισίνας αλλά και να διαβρωθεί όλος ο εσωτερικός χώρος.

Για την επισκευή των ρωγμών δεν φτάνει μόνον η επισκευή της με κόλλα και γύψο ή και εποξειδικά με σιλικόνη προϊόντα.

Στην περίπτωση αυτή χρειάζονται περισσότερο δραστικά μέτρα.

Σμίλευση κατά μήκος της γραμμής ρωγμής

Για να γίνουν τα τοιχώματα ένα σώμα όσο το δυνατόν καλύτερα θα πρέπει να καθαριστούν οι ρωγμές και να καθαριστεί το καταστραμμένο  σκυρόδερμα.

Τα ανοίγματα θα συμπληρωθούν με ειδικό τσιμέντο και θα συνδεθούν τα δύο ξεχωριστά τμήματα σε μια ομοιόμορφη δομή ελεύθερη από ρωγμές

Στην συνέχεια θα γίνει στέγνωση της πισίνα και τοποθέτηση πλακιδίων – μωσαϊκών.

Επισκευή και αντικατάσταση πλακιδίων εξωτερικού και γύρω χώρου της πισίνας.

Λόγω των ρωγμών της πισίνα μπορούν να προκληθούν και ζημιές στα πλακάκια του γύρω χώρου, πλακάκια σπασμένα και πλακάκια που έχουν αποκολληθεί.

Στο σημείο αυτό μπορεί να γίνει μια πλήρης αντικατάσταση πλακιδίων αλλά και μερική αντικατάσταση των πλακιδίων που έχουν καταστραφεί και αποκολληθεί.

Στοκάρισμα πισίνας, αλλαγή φωτισμού πισίνας

Στοκάρισμα της πισίνας και αλλαγή φωτισμού με led νέας τεχνολογίας.