Ένα έργο μας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την ανακαίνιση διαμερίσματος στην Αθήνα από την New Home Construction

Ένα έργο μας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την ανακαίνιση διαμερίσματος στην Αθήνα από την New Home Construction

Στο έργο μας αυτό χρειάστηκε να κάνουμε μια μελέτη από την αρχή.
Στόχος μας ήταν να ικανοποιήσουμε τον πελάτη μας και να κρατήσουμε υψηλά στάνταρντ στον ποιοτικό και όμορφο σχεδιασμό, στα ποιοτικά – οικολογικά υλικά και να αξιοποιήσουμε ότι μας δίνει η νέα τεχνολογία.
Όπως και πραγματικά έγινε ένα πολύ όμορφος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός ο οποίος αναπτύχθηκε βάση προγραμματισμούς και ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχεία από τα συνεργεία μας.
Το αποτέλεσμα: Εκθαμβωτικό

Ένα έργο μας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την ανακαίνιση διαμερίσματος στην Αθήνα από την New Home Construction

Ένα έργο μας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την ανακαίνιση διαμερίσματος στην Αθήνα από την New Home Construction

Ένα έργο μας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την ανακαίνιση διαμερίσματος στην Αθήνα από την New Home Construction

Ένα έργο μας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την ανακαίνιση διαμερίσματος στην Αθήνα από την New Home Construction

Ένα έργο μας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την ανακαίνιση διαμερίσματος στην Αθήνα από την New Home Construction

Ένα έργο μας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την ανακαίνιση διαμερίσματος στην Αθήνα από την New Home Construction

Ένα έργο μας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την ανακαίνιση διαμερίσματος στην Αθήνα από την New Home Construction

Ένα έργο μας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την ανακαίνιση διαμερίσματος στην Αθήνα από την New Home Construction

Ένα έργο μας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την ανακαίνιση διαμερίσματος στην Αθήνα από την New Home Construction

Ένα έργο μας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την ανακαίνιση διαμερίσματος στην Αθήνα από την New Home Construction

Ένα έργο μας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την ανακαίνιση διαμερίσματος στην Αθήνα από την New Home Construction

Ένα έργο μας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την ανακαίνιση διαμερίσματος στην Αθήνα από την New Home Construction