Επένδυση μάντρας με τεχνητή πέτρα

Επένδυση μάντρας με τεχνητή πέτρα

Στην συγκεκριμένη ανακαίνιση έγινε επένδυση μαντρότοιχου με τεχνητή πέτρα από εξειδικευμένο συνεργείο της εταιρείας


Πριν την ανακαίνιση

Στην συγκεκριμένη ανακαίνιση έγινε επένδυση μαντρότοιχου με τεχνητή πέτρα από εξειδικευμένο συνεργείο της εταιρείας

Μετά την ανακαίνιση