Μόνωση Ταράτσας στην περιοχή του Χαϊδαρίου

Μόνωση Ταράτσας στην περιοχή του Χαϊδαρίου

Μόνωση Ταράτσας στην περιοχή του Χαϊδαρίου με την εγγύηση της εταιρείας Siarampis. Η προμήθεια των υλικών της μόνωσης και η επίβλεψη του έργου έγινε από την εταιρεία Siarampis.