Ανακαίνιση σε ταβέρνα

Ανακαίνιση σε ταβέρνα

Ανακαίνιση σε ταβέρνα ( ΜΗΤΡΟΣ ) στη Φυλή με τοποθέτηση πλακιδίων από συνεργείο της εταιρείας Siarampis.