Ανακαίνιση μπάνιου στα Άνω Λιόσια

Ανακαίνιση μπάνιου στα Άνω Λιόσια

Στην συγκεκριμένη ανακαίνιση έγινε επένδυση με πλακάκια και ψηφίδα από εξειδικευμένο συνεργείο της εταιρείας


Πριν την ανακαίνιση

Στην συγκεκριμένη ανακαίνιση έγινε ολικό ξήλωμα πλακιδίων, αλλαγή υδραυλικής εγκατάστασης και επένδυση με πλακάκια και ψηφίδα τα οποία επιλέχθηκαν από τη συλλογή πλακιδίων πλακάκια 4u από εξειδικευμένο συνεργείο της εταιρείας μας

Μετά την ανακαίνιση