Ανακαίνιση μπάνιου – Καματερό

Ανακαίνιση μπάνιου – Καματερό

Στην συγκεκριμένη ανακαίνιση έγινε επένδυση με πλακάκια και ψηφίδα από εξειδικευμένο συνεργείο της εταιρείας

Στην συγκεκριμένη ανακαίνιση έγινε πλήρης ανακατασκευή υδραυλικών εκαταστάσεων και επένδυση με πλακάκια και ψηφίδα τα οποία επιλέχθηκαν από τη συλλογή πλακιδίων πλακάκια 4u από εξειδικευμένο συνεργείο της εταιρείας μας

Μετά την ανακαίνιση