Φωτογραφίες στην Επισκευή πισίνας από το συνεργείο Σιαραμπής

Φωτογραφίες από την Επισκευή πισίνας

Στο έργο μας αυτό έγινε μία γενική επισκευή πισίνας, στην επισκευή των τοιχωμάτων στον εσωτερικό χώρο της πισίνας και την στεγανοποίηση της (στοκάρισμα πισίνας), στην αλλαγή ψηφίδων πισίνας, την αλλαγή με νέα φωτιστικά led και γενικές επισκευές στον εξωτερικό – γύρο χώρο της πισίνας από το συνεργείο Σιαραμπής.