Τοποθέτηση καμπίνας μπάνιου στο Πειραιά

Τοποθέτηση καμπίνας μπάνιου στο Πειραιά από τα ειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας New Home Constructions

Μία εργασίας μας στην τοποθέτηση καμπίνας.

Το συνεργείο μας αναλαμβάνει και όλες τις εργασίες που αφορούν το μπάνιο, όπως τοποθέτηση ειδών υγιεινής, τοποθέτηση πλακιδίων – υδραυλικών και τοποθέτηση αξεσουάρ μπάνιου.

Τοποθέτηση καμπίνας μπάνιου στο Πειραιά από τα ειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας New Home Constructions

Τοποθέτηση καμπίνας μπάνιου στο Πειραιά από τα ειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας New Home Constructions

Τοποθέτηση καμπίνας μπάνιου στο Πειραιά από τα ειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας New Home Constructions

Τοποθέτηση καμπίνας μπάνιου στο Πειραιά από τα ειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας New Home Constructions

Leave a Comment

Your email address will not be published.