Πλήρες Ανακαίνιση μπάνιου στο Καματερό

Πλήρες Ανακαίνιση μπάνιου στο Καματερό

Μία πλήρες ανακαίνιση μπάνιου από το συνεργείο New Home Constructions τηλ 210-2481000 σε οικία στο Καματερό.

Φωτογραφίες πριν την ανακαίνιση

Μία πλήρες ανακαίνιση μπάνιου από το συνεργείο New Home Constructions τηλ 210-2481000 σε οικία στο Καματερό.

Μία πλήρες ανακαίνιση μπάνιου από το συνεργείο New Home Constructions τηλ 210-2481000 σε οικία στο Καματερό.

Μία πλήρες ανακαίνιση μπάνιου από το συνεργείο New Home Constructions τηλ 210-2481000 σε οικία στο Καματερό.

Μία πλήρες ανακαίνιση μπάνιου από το συνεργείο New Home Constructions τηλ 210-2481000 σε οικία στο Καματερό.

Μία πλήρες ανακαίνιση μπάνιου από το συνεργείο New Home Constructions τηλ 210-2481000 σε οικία στο Καματερό.

Μία πλήρες ανακαίνιση μπάνιου από το συνεργείο New Home Constructions τηλ 210-2481000 σε οικία στο Καματερό.

Φωτογραφίες μετά την ανακαίνιση

Μία πλήρες ανακαίνιση μπάνιου από το συνεργείο New Home Constructions τηλ 210-2481000 σε οικία στο Καματερό.

Μία πλήρες ανακαίνιση μπάνιου από το συνεργείο New Home Constructions τηλ 210-2481000 σε οικία στο Καματερό.

Μία πλήρες ανακαίνιση μπάνιου από το συνεργείο New Home Constructions τηλ 210-2481000 σε οικία στο Καματερό.

Μία πλήρες ανακαίνιση μπάνιου από το συνεργείο New Home Constructions τηλ 210-2481000 σε οικία στο Καματερό.

Μία πλήρες ανακαίνιση μπάνιου από το συνεργείο New Home Constructions τηλ 210-2481000 σε οικία στο Καματερό.

Μία πλήρες ανακαίνιση μπάνιου από το συνεργείο New Home Constructions τηλ 210-2481000 σε οικία στο Καματερό.

Μία πλήρες ανακαίνιση μπάνιου από το συνεργείο New Home Constructions τηλ 210-2481000 σε οικία στο Καματερό.

Μία πλήρες ανακαίνιση μπάνιου από το συνεργείο New Home Constructions τηλ 210-2481000 σε οικία στο Καματερό.