Μόνωση ταράτσας στους Αγίους Αναργύρους από τα συνέργια μας New Home Constructions

Μόνωση ταράτσας στους Αγίους Αναργύρους από τα συνέργια μας New Home Constructions

Μια πολύ μεγάλη εργασία μας στην στεγανοποίηση και μόνωση ταράτσας στους Αγίους Αναργύρους.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση έπρεπε να γίνει αποψίλωση παλαιάς μόνωσης της ταράτσας, στην συνέχεια να γίνει η μόνωση και να τοποθετηθούν νέα πλακάκια.

Για τον λόγω αυτό στήθηκε στο πεζοδρόμιο ιδικός χώρος για να ετοιμαστούν όλες εργασίες, όπως να πεταχτούν τα παλαιά μπάζα και να έρθουν τα νέα προϊόντα και να προετοιμαστούν για να τοποθετηθούν στην ταράτσα.

Μόνωση ταράτσας στους Αγίους Αναργύρους - New Home Constructions

Μόνωση ταράτσας στους Αγίους Αναργύρους – New Home Constructions

Μόνωση ταράτσας στους Αγίους Αναργύρους - New Home Constructions

Μόνωση ταράτσας στους Αγίους Αναργύρους – New Home Constructions

Αποξήλωση ταράτσας απο παλιά μόνωση

Αποξήλωση ταράτσας απο παλιά μόνωση

Αποξήλωση ταράτσας απο παλιά μόνωση

Αποξήλωση ταράτσας απο παλιά μόνωση

Αποξήλωση ταράτσας απο παλιά μόνωση

Αποξήλωση ταράτσας απο παλιά μόνωση

Μόνωση ταράτσας στους Αγίους Αναργύρους

Μόνωση ταράτσας στους Αγίους Αναργύρους

Μόνωση ταράτσας στους Αγίους Αναργύρους

Μόνωση ταράτσας στους Αγίους Αναργύρους

Μόνωση ταράτσας στους Αγίους Αναργύρους

Μόνωση ταράτσας στους Αγίους Αναργύρους

Μόνωση ταράτσας στους Αγίους Αναργύρους

Μόνωση ταράτσας στους Αγίους Αναργύρους