Μία νέα εργασίας μας στην τοποθέτηση μαρμάρων και πλακιδίων

Μία νέα εργασίας μας στην τοποθέτηση μαρμάρων και πλακιδίων

Στις φωτογραφίες μας βλέπετε μία νέα εργασία μας στην τοποθέτηση μαρμάρων και πλακιδίων στην Αγία Παρασκευή σε ρετιρέ από τα συνεργεία της εταιρίας New Home Constructions τηλ 210-2481000 / 6932481700

Μία νέα εργασίας μας στην τοποθέτηση μαρμάρων και πλακιδίων

Μία νέα εργασίας μας στην τοποθέτηση μαρμάρων και πλακιδίων

Μία νέα εργασίας μας στην τοποθέτηση μαρμάρων και πλακιδίων

Μία νέα εργασίας μας στην τοποθέτηση μαρμάρων και πλακιδίων