Αποξήλωση παλαιών πλακιδίων και τοποθέτηση τσιμεντογωνίας

Αποξήλωση παλαιών πλακιδίων και τοποθέτηση τσιμεντογωνίας New Home Constructions

Αποξήλωση παλαιών πλακιδίων και τοποθέτηση τσιμεντογωνιας λόγο κουφωμάτων στο υπόστρωμα και για να δημιουργηθεί τέλεια και λεία επιφάνεια, σε κατοικία στο Ίλιον από την εταιρεία μας New Home Constructions τηλ 210-2481000

Αποξήλωση παλαιών πλακιδίων και τοποθέτηση τσιμεντογωνίας New Home Constructions

Αποξήλωση παλαιών πλακιδίων και τοποθέτηση τσιμεντογωνίας New Home Constructions

Αποξήλωση παλαιών πλακιδίων και τοποθέτηση τσιμεντογωνίας New Home Constructions

Αποξήλωση παλαιών πλακιδίων και τοποθέτηση τσιμεντογωνίας New Home Constructions

Αποξήλωση παλαιών πλακιδίων και τοποθέτηση τσιμεντογωνίας New Home Constructions

Αποξήλωση παλαιών πλακιδίων και τοποθέτηση τσιμεντογωνίας New Home Constructions

Αποξήλωση παλαιών πλακιδίων και τοποθέτηση τσιμεντογωνίας New Home Constructions

Αποξήλωση παλαιών πλακιδίων και τοποθέτηση τσιμεντογωνίας New Home Constructions