Ανακαινηση καταστήματος στα Α. Λιοσια

Ανακαινηση καταστήματος στα Α.Λιοσια

Μία νέα εργασία μας στην ανακαίνιση επαγγελματικούς χώρου στα Άνω Λιόσια, στην φωτογραφίας μας βλέπουμε την τοποθέτηση σκάλας από γυαλί με led εσωτερικό φωτισμό και επένδυση πέτρας γύρω – γύρω από την σκάλα.Ανακαινηση καταστήματος στα Α.Λιοσια